kunena

Kunena הינו רכיב/הרחבה של פורום ותקשורת עבור ג'ומלה. Kunena מאפשר הקמת פורומים, לוחות מודעות, פורומי תמיכה, דיונים ותגובות עבור אתר הבסיס של ג'ומלה. Kunena מערכת פורום אידיאלית ומשתלב באופן מלא בג'ומלה. וזה גם בחינם, ויש לו קהילה גדולה של מפתחים ומתרגמים.

 

Author
קישורים:

 

אתר הבית (אנגלית):
להצטרפות לקבוצת מתרגמים באתר transifex
   
חבילת התרגום להורדה (עדיין לא נארז כחבילת התקנה, יתבצע בהמשך):
 
הסבר על התקנת חבילת השבות:  
 
 
 

הדרכות:

https://www.kunena.org/docs/en/

 

 

Author