הורדת קובץ מגוגל דרייב:

לחץ כאן להנחיה להורדת הקבצים מגוגל דרייב

התקנה:

1. כנס לחלק ה-Admin של ג'ומלה.

2. כנס ל-Extansions.

3. Manage.

4.install.

5. בלשונית "Upload Package File" לחץ על עיון

6. דפדף למיקום בו הורדת את הקובץ ובחר את הקובץ שלך ולחץ פתח.

7. לחץ על לחצן "Upload & Install"