Author

אם הגעת לכאן ועדיין אין לך מושג מה זה ג'ומלה , כנס לכאן.

אתר זה בא לתת מענה לתרגום המערכת לעברית , במיוחד לגרסה 3.5.

עברית עבור מערכת ניהול תוכן ג'ומלה!3.5

מערכת ג'ומלה מחולקת לשתי חלקים:

  • החלק הקדמי- האתר-ה-Site.
  • והחלק האחורי-מערכת הניהול- ה-Admin.

אני ,בעיקר התמקדתי לתרגום החלק הקדמי. בגלל ההעדפה שלי לעבוד באנגלית בצד ניהול האתר.

אבל בהמשך אתרגם גם את החלק האחורי -מערכת הניהול למעוניינים.

הערות:

  1. לא התחלתי את התרגום מאפס , העבודה שלי התבססה על חבילת תרגום ג'ומלה 2.5 שפורסם באתר joomla.org.il
  2. התרגום אינו מושלם , כלומר יכול להיות בו טעויות תרגום. מוזמנים לתרום בשיפור התרגום ולסייע בתהליך התרגום כאן.
 
קישורים:
   
תרגום עבור ה-Site
תרגום עבור ה-Admin
חבילת תרגום (Site+Admin)
התקנה